Stopp i avlopp – högtrycksspolning hjälper

Avloppsledningar i fastigheter liknar människan i flera avseenden. De måste vårdas för att må bra. Stopp i avlopp tyder på att avloppet inte är i bästa trim.

En äldre fastighets avloppsledningar har under åren utsatts för många prövningar. Matrester som spolas ut via en diskho kommer att ge avlagringar i rören och till slut bildas proppar. Onämnbara ting kan ha spolats ut i toaletten. De når inte alltid sin slutdestination, som är det kommunala reningsverket, utan fastnar under resans gång. Proppbildning i ledningarna får till slut obehagliga konsekvenser och kan leda till läckage.

I många fall får en fastighetsskötare rycka ut med en vaskrensare i högsta hugg. Med ett sådant hjälpmedel kan mindre proppar lösas upp. Men boende kan naturligtvis också åtgärda problemen. Tyvärr används då frätande ämnen som kaustiksoda. Visst löses propparna då upp men sådana medel skadar rören.

Stopp i avlopp – inspektera och spola

Du är fastighetsskötare och ansvarar för ett antal fastigheter med hyreslägenheter. Husen är av äldre datum och allt oftare får du klagomål från de boende. Det kluckar i diskhon och vattnet rinner inte ut snabbt. Du talar med fastighetsägaren och föreslår att ni ska inspektera avloppen från kök, toalett och golvbrunnar.

Du får i uppdrag att kontakta en firma, vars kompetens är att lösa upp stopp i avlopp. Den firma ni anlitar börjar med att inspektera avloppen med hjälp av en specialkamera. Du får ett underlag som visar var i systemen det finns proppar och eventuella skador på rören. Arbetet avslutas med högtrycksspolning av ledningarna.

31 Jan 2023

STÄDNING I TOPPKLASS

Marknaden för städföretag är en djungel. På så gott som varje ort i landet kryllar det av städföretag, men långt ifrån alla lever upp till de förväntningar som man som privatperson eller företag ställer på en riktigt bra städning. Här ger vi tips och råd kring hur du ska tänka för att hitta en riktigt bra städleverantör.