Byggnation som samhällsnav

Utan byggnation stannar landet. Att ersätta och bygga nytt är naturligt och riktigt, att renovera och förbättra är nödvändigt. Byggen är ett mått på samhällsekonomin. Men vem städar?

I ett sunt samhälle som utvecklas pågår det hela tiden byggnationer. Gamla och obrukbara eller skadade byggnader behöver tas bort. Oftast kommer de att ersättas av annat. Ibland byggnader av samma typ - bostäder, affärslokaler eller industri och lager. Eller så har den nya tiden nya behov.

Vi är så vana vid det att vi knappt noterar aktiviteten. Ibland, då någon mer ikonisk byggnad förändras eller rivs hajar vi till. Likaså när något länge omskrivet, kanske efterlängtat, uppförs. Kanske den nya simhallen? Passerar vi platsen regelbundet kan vi följa bygget dag för dag och kanske notera hur arbetet framskrider. Ibland hamnar vi i en välbekant stad och kan konstatera att vi inte längre känner igen oss. Oj, hur såg det ut här innan? Minnet är ibland kort.

Läs mer om byggstädning i Stockholm.

En naturlig arbetsföljd och goda resultat

Som alltid innebär ett större arbete en hel del planering. Den syns inte för allmänheten och den blir troligen aldrig känd men utan den skulle aldrig byggnader bli färdiguppförda och beboeliga. Man säkrar marken och grundläggningen och ser till att markarbeten blir korrekt utförda. Det dras avlopp och el.

Sedan kommer själva byggandet. Stommar, golv, väggar och tak. All invärtes uppbyggnad med brandsäkring och ventilation, väggar och fönster. Det återstår finputs och inredning, men - här kommer ett viktigt moment som inte kan hoppas över. Städning. Vem ser till att insidan av en byggnad inte ser ut som en byggtipp?

Byggstädning som affärsidé och nödvändighet

Byggstädningen består egentligen av två faser. Grovstädningen och finstädningen. När bygget uppförs samlas oanvända rester, förpackningsmaterial, oerhörda mängder smuts och damm. Ingen kan fortsätta med arbetet innan detta tas undan. När byggnaden sedan är färdig vill man ha den självklara höga standard som de som ska flytta in önskar och begär. Bostäder och kontor ska vara fläckfria. Lagerbyggnader och butikslokaler får inte innehålla damm och skräp de heller. Idag är inte ens en fabrik ett ställe där damm och smuts accepteras utan vidare.

Där behövs hjälp från de företag som har kunskaperna och erfarenheten. De som vet hur städning organiseras och hur lång tid den tar. Hur soporna ska och måste sorteras för miljöns skull. Hur man åstadkommer en trevlig miljö helt enkelt. När kunderna och hyresgästerna är nöjda kan ni sända en tacksamhetens tanke till städhjältarna.

17 Sep 2020

STÄDNING I TOPPKLASS

Marknaden för städföretag är en djungel. På så gott som varje ort i landet kryllar det av städföretag, men långt ifrån alla lever upp till de förväntningar som man som privatperson eller företag ställer på en riktigt bra städning. Här ger vi tips och råd kring hur du ska tänka för att hitta en riktigt bra städleverantör.